KILPAILUN SÄÄNNÖT

Laadittu 13.5.2019

Järjestäjä

Ranuan Seudun Matkailu Oy
Ranuan eläinpuisto
Rovaniementie 29
97700 Ranua
ranuan.zoo(at)ranua.fi
Puh. 040 517 7436

OsallistumisoikeusKilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Alle 18-vuotias osallistuu huoltajansa luvalla ja yhteystiedoilla. Osallistumista ei ole rajoitettu.

KilpailuaikaKilpailuaika on 10.5.2019-31.08.2019.

OsallistuminenKilpailuun osallistutaan Ranuan eläinpuiston verkkosivuilla osoitteessa www.ranuazoo.com/kilpailu tai täyttämällä paperinen kilpailulomake kilpailun voimassaoloaikana.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen


Eläintenhoitajien raati valitsee parhaan ehdotuksen susien nimiksi. Voittaja saa kahden vuorokauden perhemajoituspaketin (2 aikuista ja 2 lasta) Arctic Fox Igloos -lasi-igluihin sekä viettää puoli päivää eläintenhoitajien mukana seuraamassa puiston eläimiä sekä niiden hoitamista. Palkinnon arvo on n. 1300 €.

Voittajan nimi voidaan julkaista Ranuan eläinpuiston nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa muodossa Etunimi Sukunimen ensimmäinen kirjain (esim. Matti M.). Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Palkinnot arvotaan viimeistään 14.9.2019.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajia ei tavoiteta 30.9.2019 mennessä, lunastamattomia palkintoja ei korvata.

Järjestäjän vastuu


Ranuan Seudun Matkailu Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 
Arvontaan osallistujat vapauttavat Ranuan Seudun Matkailu Oy:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
 Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista nettiosallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen/kilpailukuponkiin jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Muut ehdotOsallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Ranuan Seudun Matkailu Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Ranuan Seudun Matkailu Oy:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöohjeita. Tällaiset palvelut eivät liity kilpailuun eivätkä suosittele sitä millään tavalla. Osallistuja antaa tietonsa järjestäjän käyttöön.

Ranuan Seudun Matkailu Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

TIETOSUOJASELOSTE


Laadittu 13.5.2019

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirjaEU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan

Rekisterin pitäjä


Ranuan Seudun Matkailu Oy

Ranuan eläinpuisto

Rovaniementie 29
97700 Ranua

ranuan.zoo(at)ranua.fi
Puh. 040 517 7436

Yhteyshenkilö

Ranuan Seudun Matkailu Oy

Tommi Hinno


Rovaniementie 29


97700 Ranua

tommi.hinno(at)ranua.fi


Puh. 040 517 7436

Rekisterin nimi


Ranuan eläinpuiston markkinointirekisteri

Tietojen keräämisen peruste


Tietojen keräämisen perusteena on rekisteröidyn suostumus. He luovuttavat vapaaehtoisesti tietonsa osallistuakseen rekisterin pitäjän järjestämään nimikilpailuun ja halutessaan suostuvat myös suoramarkkinointirekisteriin.

Rekisterin tarkoitus


Rekisterin tarkoituksena on kerätä nimiehdotuksia kilpailua varten ja kilpailuun osallistuneiden yhteystiedot palkinnon valintaa ja toimittamista varten. Jos rekisteröity on antanut suostumuksensa, tietoja käytetään myös suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja mahdollinen tieto markkinointiluvasta.

Tietolähteet

Rekisteröity antaa itse tiedot osallistuessaan kilpailuun.

Tietojen säilyttäminen ja rekisterin käyttö

Kun rekisteröity luovuttaa tietonsa, ne tallentuvat Ranuan eläinpuiston uutiskirjepalveluun. Palvelun tarjoaja on suomalainen Koodiviidakko, jonka teknologia ja tietosuojakäytännöt ovat GDPR:n mukaiset.

Rekisteriin on pääsy vain niillä Ranuan seudun matkailu Oy:n työntekijöillä, jotka hoitavat kilpailuun tai suoramarkkinointiin liittyviä tehtäviä eli tarvitsevat rekisterin sisältämiä tietoja rekisteröityjen toivoman palvelun toteuttamiseksi.

Kun kilpailun voittajat on valittu, rekisteristä poistetaan niiden osallistuneiden tiedot, jotka eivät ole antaneet suoramarkkinointilupaa. Suoramarkkinointiluvan antaneiden tiedot säilytetään järjestelmässä kunnes ilmoittavat haluavansa tiedot poistettaviksi.

Tietojen luovutus ja siirto


Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja oikeus tulla unohdetuksi


Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää rekisterissä olevia itseään koskevia tietoja tarkistettavaksi. Tarkistuspyyntö tehdään sähköpostitse reksiterinpitäjän yhteyshenkilölle. Mahdolliset korjaukset osoitetaan kirjallisesti (sähköposti) rekisterin yhteyshenkilölle. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.